20100126

vintage schoolbag
bag was from chloé's mom


I l-l-l-love this bag. The parents of my friend were clearing the attic, and her mother found this bag. I really loved it, and my friend didn't want it, it was not her style. So I was allowed to take it with me, I'm really happy with it!

I l-l-l-love this bag. De ouders van mijn vriendin waren de zolder aan het opruimen en haar moeder vond deze tas. Ik vond 'm geweldig, en mijn vriendin wilde 'm niet hebben, want het was niet haar stijl. Dus toen mocht ik 'm meenemen, ik ben er echt vet blij mee!

20100125

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

Let's celebrate, 'cause this is my 100th post on my blog! Yay, going on till uncountable, hihi!

Er valt wat te vieren, want dit is m'n 100ste post op mijn blog! Yay, op naar de ontelbaar, hihi!

20100123

i ♥ topshop

pictures: topshop

Oh, I love these pictures and so much more clothes from topshop! I want to order there, and now!

12 days ago it was my birthdayyyy
I didn't post at my birthday, but I do noww, it was my birthday 12 days agoooo, it was my SUPER SWEET SIXTEEN. Hihi, things I can do legally now in the Netherlands: going out, drinking alcohol, smoking (but I don't do that), riding a scooter, parachuting.. well, I think that was it, haha, the first two are the best ones!

Ik heb niet gepost op m'n verjaardag, maar dat doe ik nu, ik was 12 dagen geleden jarig, het was m'n SUPER SWEET SIXTEEN. Hihi, dit kan ik doen nu ik 16 ben: uitgaan, alcohol drinken, roken (maar dat doe ik niet), scooter rijden, parachute springen.. nouja, dat was het wel ongeveer, haha, de eerste twee zijn wel de leukste!

Back again


Source: Chromasia

Ok. I've not been busy enough with my blog, and I really hate it that I don't have the time to do updates and forget it everytime 'cause I'm so busy with other stuff. My testweek is over now, so I have much more time now. I haven't been posting since before new years eve, so what I want to say to you guys: HAPPY NEW YEAR, i wish you all the best for this year and I hope that I can place more posts from now, and have more time to take pictures and to shop! I'm now going to post some things that I otherwise absolutely had post when I wouldn't be so busy.

Oké. Ik ben echt niet druk genoeg geweest met m'n blog, en ik haat het echt dat ik niet genoeg tijd heb om updates te doen en ik vergeet het ook omdat ik zo druk ben met andere dingen (vooral school). Mijn proefwerkweek is nu voorbij, dus ik heb veel meer tijd nu. Ik heb niet meer gepost na oud en nieuw, dus wat ik jullie nog graag wil zeggen: GELUKKIG NIEUWJAAR, ik wens jullie allemaal het beste voor dit jaar en ik hoop dat ik meer berichten kan plaatsen vanaf nu, en dat ik meer tijd heb op foto's te maken en om te winkelen! Ik ga trouwens nu nog een paar dingetjes plaatsen die ik nog moet inhalen.